Nuorisovaltuusto, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa xx.xx.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Merkitään tiedoksi.