Nuorisovaltuusto, kokous 6.6.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 48 Harrastemessut 2019 (lisäpykälä)

Perustelut

Järvenpäässä järjestetään harrastemessut 17.8 klo 10-15. 

Ehdotus

Nuorisovaltuusto osallistuu harrastemessuille yhteisellä pisteellä nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtuma työryhmä suunnittelee sisältöä nuorisovaltuuston pisteelle. 

Päätös

Hyväksytään päätösehdoituksen mukaisesti.