Nuorisovaltuusto, kokous 22.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti (lisäpykälä)

Valmistelija

 • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatti

Liitto aloittaa syksyllä 2019 Nuorisovaltuustomyönteinen kunta -sertifikaatin jakamisen. Sertifikaatti on tunnustus kunnille, jotka edistävät kiitettävällä tavalla kunnan nuorten osallisuutta ja nuorisovaltuuston toimintamahdollisuuksia. 

Millainen on Nuorisovaltuustomyönteinen kunta?

Nuorisovaltuustomyönteisessä kunnassa nuorisovaltuuston tila on vakaa ja kunta tarjoaa hyvän perustan nuorisovaltuuston toiminnalle. Kunnassa on lisäksi nuorisovaltuustotoiminnan vaikuttavuutta tukevia rakenteita, joita käytetään ja kehitetään aktiivisesti.

Miten sertifikaattia haetaan?

Kunnat voivat hakea sertifikaattia hakukausina, joita on kaksi vuodessa. Sertifikaatit myönnetään liiton Huipputapaamisessa sekä liittokokouksessa. Sertifikaatti voidaan myöntää kerralla myös useammalle kunnalle, jotka täyttävät myöntämiseen vaaditut kriteerit. Vuoden 2019 liittokokouksessa myönnettävien sertifikaattien hakuaika on 9.-31.10.2019. Nyt haettavat sertifikaatit ovat voimassa 1.1.2020-31.12.2021. 

Hakulomake

Myöntämisperusteet ja käsittely

Jotta kunta voi saada sertifikaatin, kaikkien seuraavien ehtojen tulee täyttyä:

 • nuorisovaltuusto on kunnanhallituksen asettama

 • nuorisovaltuustolla on toimintasääntö

 • nuorisovaltuusto on saanut perehdytystä toimintaansa kauden alkaessa

 • nuorisovaltuustolla on lautakuntaedustaja kaikissa lautakunnissa (poislukien vaali- ja tarkastuslautakunta)

 • nuorisovaltuusto on edustettuna kunnanvaltuustossa (valtuustoedustaja)

 • nuorisovaltuustolla on aloiteoikeus kunnanvaltuustoon

 • nuorisovaltuustolla on puitteet toimintansa pyörittämiseen (esimerkiksi ohjaaja ja kokoustilamahdollisuus)

 • kunta tiedottaa nuorisovaltuuston olemassaolosta (esimerkiksi kunnan sivut ja muut viestintäkanavat)

 • nuorisovaltuusto on osallistunut sertifikaatin hakemiseen (nuorisovaltuuston oma lausunto aiheesta)

 • nuorisovaltuusto kokee voivansa vaikuttaa kunnassa

Lisäksi vähintään kolmen seuraavista ehdoista tulee täyttyä:

 • nuorisovaltuustolla on kummivaltuutettu tai muu vastaava rakenne, joka vahvistaa yhteistyötä kunnallisten luottamushenkilöiden kanssa

 • kunta on sitoutunut maksamaan nuorisovaltuutettujen jäsenyydet Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry:ssä

 • nuorisovaltuustolla on edustuspaikka kunnanhallituksen kokouksissa

 • kunta mahdollistaa yhteistyön kunnan oppilaitosten kanssa (esimerkiksi koulukiertueet ja nuvaesittelyt)

 • kunnan eri toimialojen johtajat tekevät yhteistyötä nuorisovaltuuston kanssa esimerkiksi tuomalla nuvan kokouksiin  tietoa toimialan ajankohtaisista asioista

 • kunnanhallitus pyytää nuorisovaltuustolta lausuntoja lapsia ja nuoria koskevista asioista

 • piirin antama puoltolause

 • muu kunnan mahdollistama nuorisovaltuustomyönteinen toiminta

Hakemukset käsittelevät nuorisovaltuustotuesta vastaava hallituksen jäsen sekä osallisuusasiantuntija. Hakemukset pisteytetään hyödyntäen hakemuksessa olevia tietoja, nuorisovaltuustoselvitystä, kuntien maksamia jäsenmaksuja sekä mahdollista piirin puoltolausetta. Sertifikaatin myöntämisestä päättää liittohallitus. 

Valvonta ja seuranta

Valvontaa ja jälkiseurantaa toteutetaan vuosittain toteutettavan nuorisovaltuustoselvityksen yhteydessä. Mikäli kunnan epäillään rikkoneen kriteerien vaatimuksia, liittohallitus voi päätöksellään katkaista sertifikaatin voimassaolon kesken kauden. Sertifikaattikauden päättyessä kunnan kanssa käydään neuvottelut, joissa käydään läpi esimerkiksi sertifikaattiin kohdistuvia mahdollisia muutoksia.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto hakee sertifikaattia

Päätös

Päätetään päätösehdoituksen mukaisesti.