Nuorisovaltuusto, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tarkstuslautakunnan arviointikertomuksen esittely (lisäpykälä)

Perustelut

Heini Liimatainen esittelee arviointikertomusta.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi