Nuorisovaltuusto, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Osaamista osallisuuteen-hanke Kuuma-kunnissa

JARDno-2019-262

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Perustelut

Keski-Uudellamaalla ja Kuuma ++ - kuntien yhteistyönä on meneillään" Osaamista  osallisuuteen" - hanke. 1.9.2018 alkanut, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke kestää 31.8.2020 saakka. Projektissa ovat mukana Kerava, Järvenpää, Tuusula, Pornainen, Mäntsälä, Sipoo, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti ja Kirkkonummi.  Hallinnoinnista vastaa Kerava.

Hankkeen lähtökohtia ovat tarve ja halu lisätä nuorten osallisuutta ja kuulla nuorten ääntä entistä paremmin sekä lisätä toimivaa yhteistyötä yli kuntarajojen nuorten osallisuuden ja vaikutusmahdollisuuksien edistämisessä.  Näin voidaan jakaa  kunnissa meneillään olevia hyviä kaytänteitä ja kehittää uusia innovaatioita nuoria kuullen.

Hankkeen alkumetreillä isossa roolissa ovat työpajamuotoiset koulutukset.  Kaksi pajaa toteutetaan 31.5. mennessä  jokaisessa kunnassa vain omalle väelle. Lisäksi ohjelmassa on kaksi isoa, kaikille yhteistä seminaaria. Näistä ensimmäinen toteutetaan 28.2. Keravalla ja toinen toukokuussa erikseen sovittavassa paikassa.

Nuorisovaltuustojen lisäksi hankkeen koulutuksiin toivotaan osallistujiksi muita nuoria, esimerkiksi oppilaskuntien ja nuorisoyhdistysten edustajia.

Järvenpään kuntakohtaisista työpajoista ensimmäinen on tarkoitus toteuttaa ma 4.3. nuorisovaltuuston kokouksen yhteydessä klo 17 - 21 välillä.  Kouluttajana on Maria Hukkamäki aiheenaan "Osallisuus". Toisen työpajan ajankohdaksi  on suunniteltu pe 12.4. klo 17 - 21 tahi pe 5.4. klo 17 - 21.  Kouluttajana on Jenni Janakka ja aiheena "Vaikuttaminen". Nuorisotoimisto selvittelee ja täsmentää kouluttajien kanssa  ajankohtiin liittyviä yksityiskohtia. 

Liitemateriaalina hankkeen esittelydiat.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Jari Ahola, erityisasiantuntija, jari.ahola@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto merkitsee tiedokseen "Osaamista osallisuuteen" - hankkeen tavoitteet ja sisällöt sekä päättää hyväksyä esitetyt ajankohdat hankkeen työpajoille ja seminaareille. Keravalla 28.2. pidettävän seminaarin ilmoittautusia otetaan vastaan . 

Päätös

Päätetään päätösehdoituksen mukaisesti. Toiseksi koulutuspäiväksi valittiin 12.4.2019.

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Osaamista osallisuuteen hankkeeseen liittyvä kysely nuorisovaltuuston jäsenille https://link.webropolsurveys.com /S/C57D5732F0EA350F. Jokainen nuorisovaltuuston jäsen käy vastaamassa kyselyyn.

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi