Nuorisovaltuusto, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Nuorisovaltuuston kommentit Järvenpään koulujen työpäivä- ja loma-aikoihin LV: 2020-2021

JARDno-2019-3406

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nuorisovaltuustolta pyydentään kommenttia koulujen työpäivät- ja loma-ajat lukuvuodelle 2020-2021. Liiteenä esitetyt vaihtoehdot A ja B luonnos. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto esittää kommenttinsa.

Päätös

Nuorisovaltuusto esittää käytettäväksi työpäivä- ja loma-aikoihin lukuvuodelle 2020-2021 A vaihtoehtoa.