Nuorisovaltuusto, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Järvenpään kaupungin hyvinvointisuunnitelman valmistelu

JARDno-2019-3407

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalainen esittelee hyvinvointisuunnitelman.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi-Marja Karjalainen, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja, kirsi-marja.karjalainen@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi