Nuorisovaltuusto, kokous 13.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Itsenäisyyspäivän juhla Järvenpään 9-luokkalaisille

JARDno-2019-3405

Valmistelija

  • Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki järjestää 9-luokkalaisille itsenäisyyspäivä vastaanoton 6.12.2019 Järvenpää talolla. Kaikki Järvenpään nuorisovaltuuston jäsenet on kutsuttu juhlaan. Lisäksi nuorisovltuuston puheenjohtaja Sean McLoughlin pitää juhlapuheen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään tiedoksi