Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 77 Nuorisovaltuuston aloite / Nuorisovaltuustovaalien ikärajojen muuttaminen

JARDno-2019-2930

Valmistelija

  • Sean McLoughlin, nuorisovaltuuston edustaja, sean.mcloughlin@jarvenpaa.fi

Perustelut

Nykyisellään kahden vuoden välein järjestettävissä Järvenpään nuorisovaltuustovaaleissa äänioikeutettuja ovat vaalivuonna vähintään 13 ja korkeintaan 18 vuotta täyttävät järvenpääläiset nuoret. Nuorisovaltuustovaaleissa voivat asettua ehdolle vaalivuonna vähintään 14 ja enintään 17 vuotta täyttävät järvenpääläiset nuoret. 

Järvenpään nuorisovaltuusto katsoo tarpeelliseksi nuorisovaltuuston jäseneksi hakemisen yläikärajan nostamisen nykyisestä 17 ikävuodesta 19 ikävuoteen sekä äänestysikärajan nostamista 18 ikävuodesta 19 ikävuoteen. Ikärajojen muutos on perusteltua, sillä se saattaisi lisätä osallistumisastetta nuorisovaltuustovaaleihin sekä yhdenmukaistaisi nuorisovaltuuston jäsenten ja nuorisovaltuustovaaleissa äänestävien iät. Täysi-ikäisten nuorten mukaanotto nuorisovaltuustoon saattaisi myös lisätä nuorisovaltuuston toiminnallisia resursseja sekä vaikutusvaltaa. Nuorisovaltuustotoiminnan yläikärajan nostaminen yhdenmukaistaisi Järvenpään nuorisovaltuuston ja muissa kunnissa toimivien nuorisovaltuustojen ikähaarukat. Ikärajan nosto 19-vuoteen mahdollistaa myös koko 2. asteen opiskelijoiden edustuksen nuorisovaltuuston toiminnassa. Ikärajan nosto mahdollistaisi myös kolmen kauden pituisen osallistumisen nuorisovaltuuston työhön, joka edistäisi nuorisovaltuuston toiminnan, työskentelyn ja hyvien käytäntöjen jatkuvuutta. Nuorisovaltuuston toimintaan osallistumisen korkeammasta yläikärajasta on kuultu positiivisia esimerkkejä muun muassa Järvenpään nuorisovaltuuston Viron 2018 tutustumismatkalta. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Nuorisovaltuusto ehdottaa mainittujen perustelujen nojalla kaupunginhallitukselle, että nuorisovaltuustovaaleihin osallistumisen yläikärajaa nostetaan 17 ikävuodesta 19 ikävuoteen ja että nuorisovaltuustovaalien äänestysikäraja määrätään 14-19 ikävuoteen. 

 

Päätös

Päätetään hyväksyä ehdotus. Velvoitetaan kaupunginhalitus käsittelemään päätös niin, että toimeenpano seuraaviin nuorisovaltuustovaaleihin mennessä.

Tiedoksi

KH