Nuorisovaltuusto, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 75 Kuulumiset ja raportit kaupunginvaltuuston, lautakuntien sekä työryhmien kokouksista

Perustelut

Nuorisovaltuusto on nimennyt keskuudestaan edustajat kaupunginvaltuustoon ja lautakuntiin seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto (KV) :  Puheenjohtaja, Sean McLoughlin

Hyvinvointilautakunta (HYVO) :   Oskari Spåra, Saga Santonen

Opetus- ja kasvatuslautakunta (OPKA) :  Venla Lehtosalo, Akseli Östberg

Kaupunkikehityslautakunta (KAUKE) :  Julia Pesonen, Henrik Heikkinen

Lisäksi nuorisovaltuuston edustajat ovat osallistuneet seuraavien työryhmien työskentelyyn:

Tiedotus ja viestintä:  Saga Santonen, Emilia Suhonen,  Oskari Spåra, Arttu Honkanen, Pyry Aronen, Venla Lehtosalo, Julia Pesonen, Laura Laakso, Sini Savolainen

Oppilaskuntatyöryhmä:  Saga Santonen, Julia Pesonen, Sini Savolainen, Ronja Honkanen, Arttu Honkanen, Pyry Aronen, Niko Kotilainen, Sean McLoughlin, Oskari Spåra, Venla Lehtosalo

Yhteistyö työryhmä: Oskari Spåra, Julia Pesonen, Laura Laakso, Emilia Suhonen, Arttu Honkanen, Ronja Honkanen, Pyry Aronen, Sini Savolainen, Venla Lehtosalo, Sean McLoughlin

Tapahtuma työryhmä:  Saga Santonen, Ronja Honkanen, Miro Pihlajamaa, Emilia Suhonen

Nuorisovaltuuston ikärajan nostaminen:  Sean McLoughlin, Emilia Suhonen, Ronja Honkanen, Oskari Spåra, Saga Santonen, Arttu Honkanen

Yhdenvertaisuus työryhmä:  Ronja Honkanen, Julia Pesonen, Saga Santonen, Emilia Suhonen, Laura Laakso.

Lisätietoja:   Johanna Lemmelä, koulunuorisotyöntekijä, 040-315 2008

johanna.lemmela@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Puro, nuorisopalvelujen päällikkö, anu.puro@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin.