Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Valtuustoaloite, Arto Luukkanen ja 6 valtuutettua, koulurauha-asiamiehen nimittäminen (lisäpykälä)

Perustelut

Koulurauha-asiamiehen nimeäminen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Päätös

Kaupunginvaltuusto merkitsi valtuustoaloitteen tiedoksi ja lähetti aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Tiedoksi

KH