Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta 10.4.2018

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Em. säännöksen 4 momentin mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman,​ johon arviointitoiminta perustuu. Arvioinnin järjestelmällisyyttä on em. kuntalain säännöksen perusteella pyritty parantamaan arviointisuunnitelman laatimisvelvollisuudella.

Suunnitelma voi kattaa koko valtuustokauden tai se voidaan laatia vuosittain.Käytännössä yleensä laaditaan koko valtuustokauden kattava arviointisuunnitelma,​ jota tarkennetaan vuosittaisilla työohjelmilla.

Tarkastuslautakunta on käsitellyt ja valmistellut toimikautensa arviointisuunnitelmaa kokouksissaan

31.10.2017
29.11.2017
4.1.2018
17.1.2018
8.2.2018
1.3.2018
21.3.2018


Valmistelun yhteydessä on kuultu kaupunginjohtajaa,​ hallinto-​ ja talousjohtajaa,​ palvelualuejohtajia sekä tilintarkastajaa ja sisäistä tarkastajaa. 

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma lautakunnan toimikaudelle hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa  21.3.2018.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja käyttää puheenvuoron asian käsittelyn yhteydessä.

Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää esittää,​ että kaupunginvaltuusto päättää merkitä tarkastuslautakunnan arviointisuuunnitelman tiedoksi.

Päätös:


Hyväksyttiin.

-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman tiedoksi.

Käsittely:

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli asiaa.

Päätös

Hyväksyttiin.