Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Talousarviomuutos moduulikoulu, Kyrölä

JARDno-2017-1732

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.2.2018 § 48 Kyrölän moduulikoulun hankinnasta.

Liitteessä 1 on vertailtu erilaisia rahoitusvaihtoehtoja hankinnan toteuttamiseksi.

Rakennushankkeen kustannusten lisäksi kaupungille syntyy kustannuksia Kyrölän koulun purkamisesta. Koulu on tarkoitus purkaa kesällä 2018. Purun ja tontin kevyen pinnoituksen (nurmikko tai kivituhka) kustannus on arviolta 550.000 €. Purun alue saatetaan koulun käyttöön leikkialueeksi. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varauduttu Kyrölän koulun purkukustannuksiin. Tästä aiheutuvat talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 2.

Mikäli päädytään omaan taseeseen rakentamiseen, lopulliset talousarviomuutokset tuodaan myöhemmin kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Liitteessä 3 on alustavasti esitetty tästä vaihtoehdosta aiheutuvat talousarviomuutostarpeet.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteissä  esitetyt purku- ja tontin käytön saattokustannuksista johtuvat muutokset
  • että, mikäli päädytään omaan taseeseen rakentamiseen, lopulliset talousarviomuutokset tuodaan myöhemmin valtuuston päätettäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kyrölän moduulikoulun rahoittamiseksi suunniteltiin ensisijaisesti kiinteistöleasing-rahoitusta. Kaupunginhallitus linjasi kuitenkin iltakoulussaan 5.3.2018, että Kyrölän moduulikoulu hankitaan omaan taseeseen.

Investointiohjelma ei sisällä Kyrölän moduulikouluhankintaa ja näin ollen hankinta edellyttää vuoden 2018 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

  • että Kyrölän moduulikoulu hankitaan omaan taseeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

  • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut