Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Talousarviomuutos moduulikoulu, Ala-Kartano

JARDno-2017-1733

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 13.2.2018 § 49 Ala-Kartanon moduulikoulun hankinnasta.

Liitteessä 1 on vertailtu erilaisia rahoitusvaihtoehtoja hankinnan toteuttamiseksi.

Rakennushankkeen kustannusten lisäksi kaupungille syntyy kustannuksia Ala-Kartanon koulun purkamisesta. Koulu on tarkoitus purkaa kesällä 2018. Purun ja tontin kevyen pinnoituksen (nurmikko tai kivituhka) kustannus on arviolta 330 000 €. Purun alue saatetaan koulun käyttöön leikkialueeksi. Vuoden 2018 talousarviossa ei ole varauduttu Ala-Kartanon koulun purkukustannuksiin. Tästä aiheutuvat talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 2.

Mikäli päädytään omaan taseeseen rakentamiseen, lopulliset talousarviomuutokset tuodaan myöhemmin kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Liitteessä 3 on alustavasti esitetty tästä vaihtoehdosta aiheutuvat talousarviomuutostarpeet.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • tehdä vuoden 2018 talousarvioon liitteissä esitetyt purku-​ ja tontin käytön saattokustannuksista johtuvat muutokset,​ 
  • että, mikäli päädytään omaan taseeseen rakentamiseen,​ lopulliset talousarviomuutokset tuodaan myöhemmin vuonna 2018 valtuuston päätettäväksi

Käsittely:

Ennen asian käsittelyä Helinä Perttu ja Tiia Lintula poistuivat kokoustilasta esteellisinä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

Marju Taurula, palvelualuejohtaja, marju.taurula@jarvenpaa.fi

Perustelut

Ala-Kartanon moduulikoulun rahoittamiseksi suunniteltiin ensisijaisesti kiinteistöleasing-rahoitusta. Kaupunginhallitus linjasi kuitenkin iltakoulussaan 5.3.2018, että Ala-Kartanon moduulikoulu hankitaan omaan taseeseen.

Investointiohjelma ei sisällä Ala-Kartanon moduulikouluhankintaa ja näin ollen hankinta edellyttää vuoden 2018 talousarvion muuttamista liitteen mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

  • että Ala-Kartanon moduulikoulu hankitaan omaan taseeseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

  • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Käsittely

Helinä Perttu ja Tiia Lintula poistuivat ennen asian käsittelyä kokoustilasta esteellisinä.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Antti Nikkanen, hankekehityspäällikkö, antti.nikkanen@jarvenpaa.fi

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • muuttaa vuoden 2018 talousarviota liitteen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut