Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittely:

Suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 51 valtuutettua, joista 46 varsinaista jäsentä ja 5 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttua varavaltuutettua, 0 poissa. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Käsittelyjärjestyksen osalta puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko yksimielisesti poistaa §:n 33 asia asemakaavan muutos, Tataarikuja, esityslistalta. Poistettiin asia yksimielisesti esityslistalta, koska se vaatii vielä valmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.