Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Ero luottamustehtävistä paikkakunnalta pois muuttamisen takia / Jukka Kinanen

JARDno-2018-1133

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Vihreiden varavaltuutettu Jukka Kinanen on sähköpostillaan 30.11.2017 ilmoittanut muuttaneensa pois Järvenpäästä. 

Kuntalain 71 §:n 1-kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Jukka Kinanen oli järjestyksessään kahdeksas (8) l. viimeinen keskusvaalilautakunnan vahvistama vihreiden varavaltuutettu. Keskusvaalilautakunnan tulee nimetä / vahvistaa edellisen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kahdeksas Vihreiden varavaltuutettu.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättä todeta Jukka Kinasen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättä todeta Jukka Kinasen menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen, KuntaPro