Kaupunginvaltuusto, kokous 23.4.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Ero Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä / Hermanni Meronen

JARDno-2018-1132

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Veden johtokunnan jäsen Hermanni Meronen on sähköpostillaan 13.3.2018 ilmoittanut eroavansa Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä omakohtaisten syiden takia.

Kuntalain 70 §:n mukaan, sen jälkeen kun henkilö on valittu luottamustoimeen, hän voi erota pätevästä syystä kesken toimikauden. Syyn pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Pätevä syy voi periaatteessa olla mikä tahansa luottamustehtävän hoitamista vaikeuttava seikka. 

Mikäli henkilökohtainen varajäsen valitaan luottamuselimeen varsinaiseksi jäseneksi tulee samassa vaalissa valita myös valitulle henkilökohtainen varajäsen.

Ehdotus

Esittelijä

Antti Peltola, talous- ja hallintojohtaja, antti.peltola@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Hermanni Meroselle  eron Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä
  • valita Hermanni Merosen sijaan jäsenen Järvenpään Veden johtokuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  • myöntää Hermanni Meroselle eron Järvenpään Veden johtokunnan jäsenyydestä
  • valita Hermanni Merosen sijaan jäsenen Järvenpään Veden johtokuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Käsittely:

Liina-Lyydia Jämsä esitti Kokoomuksen valtuustoryhmän esityksen nimetä nykyinen johtokunnan varajäsen Risto Asp varsinaiseksi jäseneksi. Koska Aspin varajäsenyys päättyy mikäli hänet nimetään varsinaiseksi jäseneksi, ehdotetään, että kaupunginvaltuusto nimeää uudeksi varajäseneksi Henri Isoahteen.

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita varsinaiseksi jäseneksi Järvenpään Veden johtokuntaan  Risto Aspin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Henri Isoahteen.

Tiedoksi

Asianosaiset, Järvenpään Veden johtokunta, Kirjaamo, KuntaPro