Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Vuoden 2019 valtuusto- ja kuntalaisaloitteet

JARDno-2020-288

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus 9.3.2020 § 

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

  1. merkitä tiedoksi liitteissä " Keskeneräiset valtuustoaloitteet" ja "Keskeneräiset kuntalaisaloitteet"  esitetyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet
  2. hyväksyä liitteessä "Keskeneräiset valtuustoaloiteet" esitetyt toimenpiteet 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.