Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Valtuuston 23.3.2020 kokousohjelma

  • klo 18.00 valtuuston kokous aloitetaan

 

Poikkeusolot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 17.3.2020 kieltänyt yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 henkilöä. Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukana kokous voidaan järjestää päästämättä yleisöä paikan päälle kokoukseen. Julkisuus toteutetaan verkkolähetyksenä.

Valtuusto päättää järjestää julkisen kokouksen siten, että julkisuus toteutetaan verkkolähetyksenä.

Järvenpään kaupungin hallintosäännön 85 §:n momentin 4 mukaan valtuusto voi päättää ottaa käsiteltäväkseen kokouskutsussa mainitsemattoman asian, jos asia on kiireellinen.

Valtuusto päättää ottaa kiireellisenä käsiteltäväkseen kaupunginhallituksen valmisteleman asian 17.3.2020 § 83 Poikkeusoloihin liittyvät välttämättömät hallintosääntömuutokset.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.