Kaupunginvaltuusto, kokous 23.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ero luottamustehtävästä / Schavikin Minna

JARDno-2020-501

Valmistelija

  • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kauunginhallitus 9.3.2020 § 58

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Minna Schavikin menettäneen kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
  2. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varajäsenenä päättyneen.
  3. todeta Minna Schavikin luottamustehtävän opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäsenenä päättyneen.
  4. valita Minna Schavikin sijaan varajäsenen opetus- ja kasvatuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

 

Käsittely

Keskustelun kuluessa Saana Korhonen ehdotti, että Hannaleena Lehtinen valitaan opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valittiin Hannaleena Lehtinen opetus- ja kasvatuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  

Tiedoksi

Eronnut, valittu