Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Hallintosäännön 92 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kulloinkin tähän tehtävään valittua henkilöä,​ jollei valtuusto jonkun asian kohdalla toisin päätä. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjan tarkastajia valittaessa on valtuustossa noudatettu tapaa,​ että kaksi valtuutettua vuorollaan aakkosjärjestyksessä valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi kuitenkin siten,​ etteivät he ole samasta valtuustoryhmästä.

Pöytäkirja lähetetään kaupungin asianhallintajärjestelmän kautta sähköisesti pöytäkirjan tarkastajille tarkastettavaksi.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 19.11.2019 alkaen.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Pekka Heikkinen ja Heini Liimatainen. (Varalle valtuutetut Kaarina Wilskman ja Jenni Komonen).

 

Käsittely:

Valtuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko pöytäkirjantarkastajiksi valita Pekka Heikkinen ja Heini Liimatainen (varalle Willem van Schevikhoven ja Jenni Komonen).

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko rajoittaa puheenvuorojen pituutta kaikissa pykälissä siten, että ryhmäpuheenvuorojen pituus on 7 ja yksittäisten 3 minuuttia. Tämä sopi valtuustolle yksimielisesti.

Merkittiin, että poissaoloilmoitus valtuuston kokouksesta toimitetaan jatkossa osoitteella listatiimi@jarvenpaa.fi.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti valtuuston puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti.