Kaupunginvaltuusto, kokous 11.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Valtuuston 11.11.2019 kokousohjelma

  • klo 16.00 valtuuston kokous
  • klo 18.00 ruokailu
  • klo 18.40 valtuuston kokous

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että suoritetussa nimenhuudossa paikalla oli 42 valtuutettua, joista 36 varsinaisia valtuutettuja ja 6 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttuja varavaltuutettua, 9 poissa.

Päätös

Hyväksyttiin.