Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 283 Talous- ja hallintojohtajan viran muuttaminen talousjohtajan viraksi

JARDno-2019-726

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi
Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Päätösehdotus

Henkilöstöasiainjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että mikäli nykyinen talous- ja hallintojohtaja irtisanoutuu virastaan,

  1. kaupunginhallitus päättää muuttaa talous- ja hallintojohtajan viran talousjohtajan viraksi.
  2. kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan osaamisprofiilin.
  3. kaupunginhallitus päättää julistaa talousjohtajan viran haettavaksi loppuvuoden 2019 aikana siten, että talousjohtajan virka täytetään toistaiseksi 1.4.2020 alkaen.
  4. kaupunginhallitus päättää, että talousjohtajan viran kokonaispalkan kustannusvaikutukset ovat n. 90 000 euroa vuodessa.
  5. päätös astuu voimaan heti.

Käsittely

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Päätös

Yksimielisesti palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että pykälä tuodaan henkilöstöasiainjaostoon, kun valtuusto on päättänyt 25.3.2019 hallintosäännön muuttamisesta. 

Valmistelija

Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja valittiin Akaan kaupunginjohtajaksi maaliskuussa 2019. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.3.2019 § 11 kaupunginhallituksen esityksestä, että hallintosääntöä muutetaan siten, että talous- ja hallintojohtajan virka erotetaan talousjohtajan ja hallintojohtajan viroiksi ja tämän aiheuttamat muutokset on muotoiltu muutettavaan hallintosääntöön. 

Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kaupungihallitus. 

Hallintojohtajan viran täyttö on saatettu päätökseen kesäkuussa 2019 ja nyt valmistellaan talousjohtajan viran täyttöä. Tämän viran täytön käynnistämiseksi on tarkoituksenmukaista lakkauttaa vanha talous- ja hallintojohtajan virka ja perustaa uusi talousjohtajan virka. Perustettavan viran kelpoisuusehdot on koottuna liitteeseen. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Henkilöstöasiainjaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus

1. lakkauttaa talous- ja hallintojohtajan viran

2. perustaa talousjohtajan viran  

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

Valmistelija

  • Merja Soosalu, henkilöstöjohtaja, merja.soosalu@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunki on päättänyt yhdistää talousjohtajan virkaan hallintojohtajan viran tehtävät kokouksessaan 15.12.2014 § 40. Järvenpään kaupungin talous- ja hallintojohtaja valittiin Akaan kaupunginjohtajaksi maaliskuussa 2019. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 25.3.2019 § 11 kaupunginhallituksen esityksestä, että hallintosääntöä muutetaan siten, että talous- ja hallintojohtajan virka erotetaan talousjohtajan ja hallintojohtajan viroiksi ja tämän aiheuttamat muutokset on muotoiltu muutettavaan hallintosääntöön. 

Hallintojohtajan virka on johtavassa asemassa olevan viranhaltijan virka, jota koskee Kvtes:n työaikaluvun § 21 määräykset. Valinnasta päättää kaupunginhallitus henkilöstöasiainjaoston valmistelusta, hallintosäännön 2 luku 14 §. Samaan määräykseen perustuen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää kaupungihallitus. 

Hallintojohtajan viran täyttö on saatettu päätökseen kesäkuussa 2019 ja nyt valmistellaan talousjohtajan viran täyttöä. Tämän viran täytön käynnistämiseksi on tarkoituksenmukaista lakkauttaa vanha talous- ja hallintojohtajan virka ja perustaa uusi talousjohtajan virka. Perustettavan viran kelpoisuusehdot on koottuna liitteeseen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

1. lakkauttaa talous- ja hallintojohtajan viran

2. perustaa talousjohtajan viran

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöasiainjaosto, kaupungin johtoryhmä, resina, palvelussuhdepäällikkö