Kaupunginhallitus, kokous 4.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 284 Ero luottamustehtävistä / Rantanen Tea

JARDno-2019-3149

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tea Rantanen on 10.10.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) johtokunnan varajäsenyydestä. Rantanen on ilmoittanut eronneensa myös Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on yhteisö, johon edustajat on valinnut kaupunginhallitus. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. myöntää Tea Rantaselle eron Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.
 2. valita Tea Rantasen sijaan varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan.
 3. merkitä tiedoksi Tea Rantasen eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Päätös

Käsittelyn kuluessa kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää 

 1. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen myöntää Tea Rantaselle ero Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.
 2. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita Tea Rantasen sijaan varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan.
 3. merkitä tiedoksi Tea Rantasen eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

 • Jaana Immonen, hallinnon erityisasiantuntija, jaana.immonen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Perustelut

Tea Rantanen on 10.10.2019 päivätyllä kirjeellä pyytänyt eroa Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän (KUVES) johtokunnan varajäsenyydestä. Rantanen on ilmoittanut eronneensa myös Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on yhteisö, johon edustajat on valinnut kaupunginhallitus. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

 1. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen myöntää Tea Rantaselle ero Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäsenyydestä.
 2. antaa Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen valita Tea Rantasen sijaan varajäsenen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokuntaan.
 3. merkitä tiedoksi Tea Rantasen eron Mestaritoiminta Oy:n hallituksen jäsenyydestä.

 

 

 

Päätös

Hyväksyttin.

Päätettiin yksimielisesti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan varajäseneksi Marita Virkki.

Päätettiin yksimielisesti antaa yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä Mestaritoiminta Oy:n hallitukseen Marko Larjanne seuraavassa yhtiökokouksessa.

Hyväksyttin.

Tiedoksi

Eronnut, valitut, kirjaamopalvelut, Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan, Mestaritoiminta Oy