Kaupunginhallitus, kokous 3.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Konsernipalvelujen käyttösuunnitelma 2020

JARDno-2020-215

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 11.11.2019 § 81 taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2023 ja talousarviosta vuodelle 2020. Talousarvion mukaan lautakuntien tulee päättää talousarviota operatiivisemman tason käyttösuunnitelmista vuodelle 2020 tammikuun loppuun mennessä. Konsernipalveluiden, Tilaomistuksen ja Keusoten käyttösuunnitelmista päättää kaupunginhallitus.

Käyttösuunnitelmassa toiminnasta vastaava lautakunta asettaa vastuualueille muut kuin kuntalain tarkoittamat sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä jakaa valtuuston antamat taloudelliset resurssit vastuualueille. Käyttösuunnitelmaan sisällytetään myös mahdolliset tiedot lautakunnan alaisista, kehitysinvestointeihin haetuista ja myönnetyistä määrärahoista. Käyttösuunnitelmassa sovelletaan samaa rakennetta kuin talousarviossa. 

Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen käyttösuunnitelman talousresurssit vastaavat valtuuston sitovuustasoa. Käyttösuunnitelmaan ei ole sisällytetty valtuuston asettamia tavoitteita tarkentavia tavoitteita, vaan täydennetty ja tarkennettu tavoitteiden toimeenpanosuunnitelmaa vuodelle 2020. Keinoja ja tavoitteiden toimeenpanoa on tarkennettu niiden valtuuston hyväksymien taloussuunnittelukauden tavoitteiden osalta, joiden toimeenpano käynnistyy jo talousarviovuonna.

Pykälän liitteenä on esitetty Konsernipalvelujen ja Tilaomistuksen käyttösuunnitelmat vuodelle 2020.

Keusoten nopeasti muuttuneesta taloustilanteesta johtuen Keusoten käyttösuunnitelma tuodaan erikseen käsittelyyn taloudellisen muutosten pysyvyyden selvittyä.

/ KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä

  1. Konsernipalveluiden vuoden 2020 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti
  2. Tilaomistuksen vuoden 2020 käyttösuunnitelman liitteen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Konsernipalvelujen johtoryhmä, tilapäällikkö