Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 166 Yhtiökokouskutsu 6.5.2020 / Asunto Oy Auerkumpu

JARDno-2020-1109

Perustelut

Asunto Oy Auerkumpu -nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiökokous pidetään 6.5.2020. 

Kaupunginhallituksen on tarpeen päättää yhtiökokousedustajasta. Yhtiökokousedustaja arvioi yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella tarpeen osallistua kokoukseen. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä kaupungin edustajaksi  Asunto Oy Auerkumpu -nimisen asunto-osakeyhtiön yhtiökokoukseen  Mestariasunnot Oy:n kiinteistömestari Jarkko Kankkusen ja nimetyn ollessa estynyt kaupunginjohtajan määräämä
  2. oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään kokoukseen osallistumisesta yhtiön tilanteen, käsiteltävien asioiden ja kaupungin strategisten intressien perusteella.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Asunto Oy Auerkumpu, Mestariasunnot Oy