Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 163 Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 / Toimiohje yhtiökokousedustajalle

JARDno-2020-1131

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 -nimisen kiinteistöyhtiön yhtiökokous pidetään 30.4.2020. 

Yhtiökokouksessa päätetään muun ohella tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta, talousarvioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä. 

Hallitukseen ovat 16.11.2017 alkaen kuuluneet:

Pepe Makkonen, puheenjohtaja

Kaarina Wilskman, varapuheenjohtaja

Annikki Mikkola, jäsen

Jaana Siukola, jäsen

Risto Salovaara, jäsen. 

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta hallintojohtajan esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet
  4. merkitä tiedoksi yhtiökokouskutsun sekä yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin § 156 jälkeen.

Toimitusjohtaja Tero Passi selosti Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 -nimisen kiinteistöyhtiön, Järvenpään Pysäköinti Oy:n  ja Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon tilannetta sekä tilinpäätöstä.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty, Kiinteistö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1