Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 165 Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo / Toimiohje yhtiökokousedustajalle

JARDno-2020-1130

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo -nimisen kiinteistöyhtiön (jäljempänä yhtiö) yhtiökokous pidetään 30.4.2020.

Yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön tilinpäätös, vastuuvapaus, hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen jäsenten valinta. 

Yhtiön hallituksessa ovat 16.11.2017 lukien olleet

Pepe Makkonen, puheenjohtaja

Kaarina Wilskman, varapuheenjohtaja

Annikki Mikkola, jäsen

Jaana Siukola, jäsen

Risto Salovaara, jäsen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta hallintojohtajan esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet
  4. merkitä tiedoksi yhtiökokouskutsun sekä yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valittu, Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo