Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Järvenpään Pysäköinti Oy / Toimiohje yhtiökokousedustajalle

JARDno-2020-1132

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään Pysäköinti Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.4.2020. Yhtiökokouksessa päätetään muun ohella tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapaudesta ja hallituksen jäsenten lukumäärästä.

Hallitukseen ovat 13.12.2017 alkaen kuuluneet

Pepe Makkonen, puheenjohtaja

Kaarina Wilskman, varapuheenjohtaja

Annikki Mikkola, jäsen

Jaana Siukola, jäsen ja

Risto Salovaara, jäsen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää 

  1. nimetä yhtiökokousedustajaksi hallintojohtaja Iiris Laukkasen
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta hallintojohtajan esteen varalta
  3. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen nykyiset jäsenet
  4. merkitä tiedoksi yhtiökokouskutsun sekä yhtiön toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

nimetty, Järvenpään Pysäköinti Oy