Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 157 Ilmoitusasiat

Perustelut

Iltakouluasiana

ICT-palveluiden tavoitteet

Kaupunginjohtajan YT-katsaus

Ilmoitusasioina

  1. Suomen museoliiton vuosikokous 14.5.2020 peruuntuu. Vuosikokous on suunniteltu pidettäväksi 1.-2.9.2020.
  2. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätös 16.4.2020 § 8: Oy Apotti Ab:n osakkaaksi liittyminen: http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_1642020/Oy_Apotti_Abn_osakkaaksi_liittyminen(2439)
  3. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymävaltuuston päätös 16.4.2020 § 9: Tuusulan kunnan ja Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän välisen kauppakirjan hyväksyminen Tuusulan kunnan Oy Apotti Ab:n osakkeiden siirto Keski-Uudenmaan sote -
    kuntayhtymälle: http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlvaltuusto/Kokous_1642020/Tuusulan_kunnan_ja_KeskiUudenmaan_sote_k(2440)
  4. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän yhtymähallituksen esityslista 28.4.2020:
    http://keusote.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Yhtymaumlhallitus/Kokous_2842020

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

 

Käsittely

Tämä asia käsiteltiin viimeisenä § 162 jälkeen. Siirrettiin ICT-palveluiden tavoitteet käsiteltäväksi hallituksen iltakoulussa 29.4.2020.

Kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, talousjohtaja Kirsi Rinne selostivat yhteistoimintaneuvottelujen taustaa ja yleistä neuvottelutilannetta.

Puheenjohtaja Helinä Perttu poistui kello 17.45. Puheenjohtajana toimi tämän jälkeen hallituksen I varapuheenjohtaja Tomi Passi.

Henkilöstöjohtaja Merja Soosalu selosti yhteistoimintaneuvottelujen yleistilannetta.

Yleisesittelyjen tultua käsitellyiksi Jarno Hautamäki, Mimmi Launiala, Mikko Vesterinen poistuivat esteellisinä. Esteellisyyden peruste hallintolain 28 § 1 momentti kohta 3 (intressijäävi).

Tauko klo 18.07 - 18.12.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.