Kaupunginhallitus, kokous 27.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 162 Edustajien nimeämispyyntö / Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 3.6.2020

JARDno-2020-1106

Perustelut

Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 3.6.2020. Kuntayhtymä on 16.4.2020 saapuneella viestillä pyytänyt Järvenpään kaupunkia nimeämään yhtymäkokoukseen edustajan ja varaedustajan. Kuntalain 60 §:n 2 momentin mukaan jäsenkunnan on valittava yhtymäkokousedustaja kuhunkin kokoukseen erikseen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

  1. nimetä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja Kirsi-Marja Karjalaisen Järvenpään kaupungin yhtymäkokousedustajaksi Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 3.6.2020 ja
  2. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtymäkokousedustajasta edellä nimetyn henkilön esteen varalta. 

 

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä / hallinto@ridis.fi, nimetty