Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 304 Yhteishankintaan liittyminen / Teleoperaattoripalvelut

JARDno-2019-3454

Valmistelija

  • Petra Pantsar, hankintapäällikkö, petra.pantsar@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 27.11.2017 liittyä KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattorikilpailutukseen (§ 157). Kilpailutuksen tuloksesta valitettiin markkinaoikeuteen, jonka päätöksen (MAO:451/19) mukaan teleoperaattoripalvelut on kilpailutettava uudestaan. Kaupungilla on tällä hetkellä voimassa oleva väliaikanen teleoperaattoripalveluita koskeva sopimus Telia Finland Oy:n kanssa. 

Nyt kilpailutettavalla sopimuksella on mahdollista hankkia seuraavia palveluita:

  • Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata
  • Vaihde-, välitys- ja informaatiojärjestelmät
  • Tavoitettavuuspalvelut
  • Asiakaspalveluratkaisut
  • Puhelunvälityspalvelut
  • Puitejärjestelyn palveluita tukevat asiantuntijapalvelut.

Asiakkaiden tulee liittyä uuteen puitejärjestelyyn ennen tarjouspyynnön julkaisua, viimeistään 20.12.2019.

Järvenpään kaupungin osalta hankinnan ennakoitu arvo neljän vuoden sopimuskaudelle on 720.000 euroa. Arvio on tehty nykyisen toimittajan laskutukseen perustuen. Hankintapalvelut arvioi, että yhteishankintaan liittyminen on tarkoituksenmukaista huomioon ottaen hankinnasta saatavat kilpailukykyiset hinnat kyseisille palveluille.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että

1. Järvenpään kaupunki sitoutuu Hansel Oy:n teleoperaattoripalvelut -kilpailutukseen

2. tämä päätös pannaan täytäntöön sen lainvoimaisuutta odottamatta.

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Tietohallinto, Hankintapalvelut, Kirjaamo