Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 300 Omistajapoliittinen kannanotto, (salassapidettävä JulkL 24 § 1 mom 20)

JARDno-2019-3491

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Salassapidettävät tiedot poistettu.