Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 301 Koy Järvenpään Terveystalon lainojen lyhennysohjelman muutos

JARDno-2019-3466

Valmistelija

  • Kirsi Rinne, talousjohtaja, kirsi.rinne@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolle 6.5.2013 § 42 enintään 51 Me lainaan terveystalohankkeen toteuttamista varten ja 6.10.2014 § 54 enintään 2 Me lainaan terveystalohankkeen esteettömien tunneleiden ja siltojen rakentamista varten. Lisäksi kaupunginvaltuusto on päättänyt valtuuttaa kaupunginhallituksen yksilöimään tarvittaessa tarkemmin, mihin takauspäätökset kohdistuvat.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon hallitus on käsitellyt yhtiön lainojen lyhennysohjelman muutosta kokouksessaan 14.10.2019 ja päättänyt pyytää kaupungilta hyväksyntää takauksiin liittyvien lainojen takaisinmaksuaikataulun muuttamisesta. Muutospyynnön taustalla on kilpailukykyisen vuokratason varmistaminen. Yhtiön lainoissa on 25 vuoden lyhennysohjelma, minkä vuoksi rahoituskulut ovat korkeat, ja se nostaa vuokratason muita Keusoten vastaavia toimitiloja korkeammaksi.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon kiinteistöön kohdistuu rakentamisen takia lainoja 1.1.2020 yhteensä 47.379.627,24 euroa eli 3384,26 eur/m2. Lainoilla on 25 vuoden lyhennyssuunnitelma. Arvio vuoden 2020 maksettavasta rahoitusvastikkeesta on 14,90 eur/m2/kk.

Yhtiöllä on Kuntarahoituksesta kaksi lainaa, joiden pääomat 1.1.2020 ovat 27.543.724 ja 1.777.015 euroa. Kuntarahoituksen kanssa on neuvoteltu lainojen lyhennyssuunnitelman muutoksesta siten, että laina-aika ei muutu, mutta lyhennyssuunnitelma muutetaan 35 vuodeksi. Kuntarahoituksen lainojen 17543/14 ja 17639/14 lyhennyssuunnitelman muutoksella voidaan rahoitusvastiketta laskea noin 2,50 eur/m2/kk, mikä pienentää vastikkeita yhteensä yli 325.000 euroa vuodessa.

Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalolla on myös Nordic Investment Bankin laina, jossa lyhennyssuunnitelma ja laina-aika ovat 25 vuotta. Lainan pääoma 1.1.2020 on 17.707.867,80 euroa. Tämän lainan osalta rahoitusjärjestelyihin ei esitetä muutosta.

Kuntarahoitus on toimittanut kaupungille muutetut velkakirjat maksuohjelmaliitteineen, joiden mukaan neljännesvuosittain maksettavat lyhennyserät ovat määrältään 196 740,00 euroa ja 12 692,00 euroa, mikäli lyhennyssuunnitelman muutos hyväksytään.

Maksuaikataulun muutos edellyttää takaajan eli Järvenpään kaupungin suostumusta. Muutos ei ole ristiriidassa kaupungin takauspäätöksen kanssa.

KR

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalon esityksen Kuntarahoituksen lainojen 17543/14 ja 17639/14 lyhennyssuunnitelmien muutoksesta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV