Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 26.11.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Päätettiin yksimielisesti ottaa käsittelyyn ylimääräinen asia § 310 kokouskutsu Vantaajoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen syyskokoukseen 29.11.2019.

Päätettiin käsitellä § 309 ensimmäisenä. 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.