Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 307 Irtisanoutuminen Opetuksen ja kasvatuksen palvelualueen sekä Hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtajan virasta

JARDno-2019-3164

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtaja on hakenut eroa virastaan 1.6.2020 lukien 10.10.2019 jättämällään kirjeellä.

MS

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää palvelualuejohtajalle eron 1.6.2020 lukien.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää eron opetuksen ja kasvatuksen sekä hyvinvoinnin palvelualueiden palvelualuejohtajalle.