Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 299 Ilmoitusasiat

Perustelut

Kaupunginhallitukselle tiedoksi

  1. Lausuntopyyntö / Luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
  2. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen selvitys Järvenpään kaupunginhallitukselle / Talousarviosopimus 2020-2024

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.