Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 306 Henkilöstöasiainjaoston laajennetun kokoonpanon nimeäminen

JARDno-2019-3478

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Hallintosäännön 14 §:n mukaan henkilöstöasiainjaosto toimii laajennetussa kokoonpanossa valittaessa palvelualuejohtajaa. Laajennettuun kokoonpanoon nimetään mukaan edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneiden ja läpi saaneiden ryhmien edustajat, mikäli kyseisillä ryhmillä ei ole ennestään edustajaa henkilöstöasiainjaostossa.

Henkilöstöasiainjaoston kokoonpanoa on tarpeen laajentaa mahdollista palvelualuejohtajavalintaa varten. Laajennetusta kokoonpanosta on tarkoituksenmukaista päättää jäljellä olevaksi vaalikaudeksi kuitenkin siten, että henkilöstöjaosto kokoontuu laajennetussa kokoonpanossa vain palvelualuejohtajan valintaa koskevien asiakohtien aikana.

Edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita asettaneista ryhmistä henkilöstöjaostossa eivät ole edustettuina perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja vasemmistoliitto.

Henkilöstöasiainjaoston laajennetusta kokoonpanosta päättää kaupunginhallitus.

MS

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus nimeää henkilöstöjaoston laajennetun kokoonpanon valtuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.