Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 305 Ero luottamustehtävästä / Jämsä Liina-Lyydia

JARDno-2019-3461

Valmistelija

  • Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, pekka.hippi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu, kaupunkikehityslautakunnan jäsen Liina-Lyydia Jämsä on 15.11.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt henkilökohtaisista syistä eroa Järvenpään kaupunginvaltuuston ja kaupunkikehityslautakunnan jäsenyydestä. Liina-Lyydia Jämsä on myös ilmoittanut menettävänsä vaalikelpoisuutensa Järvenpään kaupunginvaltuustoon 1.1.2020.   

Kuntalain 71 §:n 1- kohdan mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.

Kuntalain 78 §:n 1 mom:n mukaisesti, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi.

Liina-Lyydia Jämsä on siis kaupunginvaltuutettu sekä kaupunkikehityslautakunnan varsinainen jäsen. Hänen henkilökohtainen varajäsen on Tuula Siltasari-Peltonen.

Henkilövalintoja tehtäessä, mikäli varajäsen valitaan varsinaiseksi jäseneksi, on tarkoituksenmukaista samassa yhteydessä valita myös varajäsen.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää, että kaupunginvaltuusto päättää

  1. todeta Liina-Lyydia Jämsän menettävän kuntalain 71 §:n mukaisen yleisen vaalikelpoisuutensa 1.1.2020 lukien Järvenpään kaupungin luottamustoimiin kotipaikan muuttumisen takia.
  2. todeta Liina-Lyydia Jämsän luottamustehtävän Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaisena jäsenenä päättyvän 1.1.2020 lukien.
  3. todeta Liina-Lyydia Jämsän luottamustehtävän kaupunkikehityslautakunnan varsinaisena jäsenenä päättyvän 1.1.2020 lukien.
  4. kutsua viimeksi järjestettyjen kunnallisvaalien tuloksen perusteella kokoomuksen valtuustoryhmän 1. varasijalla olevan Willem van Schevikhovenin Järvenpään kaupunginvaltuuston varsinaiseksi jäseneksi, jolloin kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäiseksi varavaltuutetuksi siirtyy Marko Koskela 1.1.2020 lukien.
  5. valita Liina-Lyydia Jämsän sijaan varsinaisen jäsenen kaupunkikehityslautakuntaan 1.1.2020 lukien.

 

 

 

 

 

 

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV