Kaupunginhallitus, kokous 22.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kaupunginjohtajan rekrytointi / henkilöarviointiin valinta / päätöksen korjaaminen

JARDno-2017-1496

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.12. 2017 § 184 kaupunginjohtajaksi hakeneista/suostumuksen antaneista henkilöistä kutsua haastatteluun seuraavat seitsemän henkilöä:

 • Hyttinen Markku, Järvenpää, filosofian maisteri, toiminnanjohtaja
 • Larsson Kalle, Salo,filosofian maisteri, kunnanjohtaja
 • Matikainen Tanja, Tuusula, oikeustieteen tohtori, hallintotieteiden lisensiaatti, kunnanjohtaja
 • Naukkarinen, Olli, Lappeenranta, kauppatieteiden maisteri, strategia- ja rahoitusjohtaja
 • Peltola Antti, Helsinki, hallintotieteiden maisteri, talous- ja hallintojohtaja
 • Perttu Helinä, Järvenpää, kasvatustieteen maisteri, rehtori, kaupunginhallituksen puheenjohtaja
 • Rahkonen Päivi, Hollola, hallintotieteiden maisteri, kunnallistutkinto, kunnanjohtaja.

Järvenpään kaupunginjohtajan valintatoimikunta haastatteli 8.–9.1.2018 valitut henkilöt kahdeksan vuoden määräaikaiseen kaupunginjohtajan virkaan. Nyt kaupunginhallitukselle päätöksen tekoon tuodaan henkilöarviointiin lähetettävien henkilöiden valinta.  

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää  kaupunginjohtajaksi hakijoiden hakemuksiin/suostumuksiin sekä valintatoimikunnan suorittamiin haastatteluihin perustuen henkilöarviointiin lähetettävät henkilöt.

Käsittely

Asian käsittelyyn eivät osallistuneet Erkki Kukkonen, Antti Peltola, Helinä Perttu, Ulla-Mari Karhu ja Tarja Edry (hallintolain 28 §:n 1-kohdan mukainen osallisuusjäävi / 3-kohdan mukainen intressijäävi). Paikalla olivat varajäsenet Liina-Lyydia Jämsä (Perttu), Emmi Mäkinen (Karhu) ja Riikka Reina (Edry).

Pykälän ajan puheenjohtajana toimi Mikko Taavitsainen ja esittelijänä Päivi Autere.

Puheenjohtaja totesi, että valintatoimikunnan suositus on, että testeihin lähetetään kolme henkilöä; aakkosjärjestyksessä Matikainen, Naukkarinen ja Rahkonen. Lisäksi puheenjohtaja totesi, että mikäli asia menee äänestykseen, valintatoimikunnan suositusta käsitellään pohjaehdotuksena.

Käsittelyn kuluessa Riikka Reina ehdotti Tiia Lintulan kannattamana, että testeihin lähetetään yhteensä viisi henkilöä; aakkosjärjestyksessä Matikainen, Naukkarinen, Peltola, Perttu ja Rahkonen.

Katja Repo ehdotti Henry Bergin kannattamana, että mikäli päädytään lähettämään testattavaksi useampi, kuin valintatoimikunnan ehdottamat kolme hakijaa, testeissä testataan myös substanssiosaamista.

Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn aikana oli tehty kaksi kannatettua ehdotusta, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja totesi, että ensin äänestetään valintatoimikunnan suosituksen (pohjaehdotus) ja Riikka Reinan ehdotuksen välillä ja riippuen tämän äänestyksen lopputuloksesta, äänestetään tämän jälkeen Katja Revon ehdotuksesta. Lisäksi puheenjohtaja päätti, että koska kyseessä oli vaali, äänestys suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Äänestykset

JAA = valintatoimikunnan suositus (pohjaehdotus)

EI = Riikka Reinan ehdotus

Päätös

Äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ kaupunginhallitus päätti lähettää henkilöarviointiin valintatoimikunnan ehdottamat kolme henkilöä, aakkosjärjestyksessä Matikainen, Naukkarinen ja Rahkonen.

Koska Katja Revon ehdotuksen edellytykset eivät ensimmäisen äänestyksen tuloksen perusteella täyttyneet, Revon ehdotuksesta ei äänestetty.

Valmistelija

 • Petja Harakka, kaupunginlakimies, petja.harakka@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.1.2018 § 8 päättänyt, ketkä kaupunginjohtajahakijoista lähetetään edelleen henkilöarviointiin. Kokouksessa on suoritettu suljettu lippuäänestys kahden ehdotuksen välillä ja tehty päätös lähettää henkilöarviointiin 3 nimettyä hakijaa.


Kokouksen jälkeen on tarkastettu noudatetun menettelytavan (suljettu lippuäänestys) tulkintaa suhteessa kuntalain asiaa koskeviin säännöksiin. Asiasta on oltu yhteydessä myös Kuntaliittoon. Selvittelyn perusteella noudatettu menettelytapa on todennäköisesti virheellinen. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että "Jos henkilön valinta kuuluu valtuustolle, kunnanhallituksen ehdotuksesta valtuustolle päätetään äänestämällä eikä vaalilla. Ehdotuksesta valtuustolle ei voida päättää esimerkiksi suljetuin lipuin." Juuri nyt käsillä olevan kaltaisesta tilanteesta ei ole ennakkoratkaisuja. Kaupunginhallituksen päätös 15.1.2018 § 8 on syytä poistaa ja ratkaista asia uudelleen.


Hallintolain 50 §:n mukaan viranomainen voi poistaa päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen mm. silloin jos päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe (3 mom.). Edelleen hallintolain 52 §:n mukaan viranomainen voi käsitellä virheen omasta aloitteestaan. Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Autere, henkilöstöjohtaja, paivi.autere@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää

 • poistaa 15.1.2018 § 8 tekemänsä päätöksen henkilöarviointiin lähetettävistä hakijoista hallintolain 50 §:n perusteella virheellisenä ja tehdä asiassa uuden päätöksen
 • kaupunginjohtajaksi hakijoiden hakemuksiin/suostumuksiin sekä valintatoimikunnan suorittamiin haastatteluihin perustuen henkilöarviointiin lähetettävät henkilöt.

Käsittely:

Todettiin, että hakijoista Tarja Edry ja Helinä Perttu ovat vetäneet hakemuksensa pois eivätkä siten ole enää esteellisiä.

Petri Graeffe ehdotti Tiia Lintulan kannattamana, että arviointeihin lähetetään Matikainen, Naukkarinen, Peltola ja Rahkonen. 

Puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotuksena on valintatoimikunnan ehdotus, jonka mukaan henkilöarviointeihin lähetetään kolme henkilöä Matikainen, Naukkarinen ja Rahkonen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli esitetty kannatettu muutosehdotus asiasta on äänestettävä.

Äänestys

JAA = pohjaehdotus / arviointiin lähetetään Matikainen, Naukkarinen, Rahkonen

EI = Petri Graeffen ehdotus / arviointiin lähetetään Matikainen, Naukkarinen, Peltola ja Rahkonen

Äänin 6 - 5 kaupunginhallitus päätti lähettää henkilöarviointiin seuraavat hakijat: Tanja Matikainen, Olli Naukkarinen, Päivi Rahkonen

Päätös

Kaupunginhallitus päätti poistaa aiemman 15.1.2018 § 8 päätöksensä. Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen äänin 6 JAA -ääntä -5 EI-ääntä, 0 TYHJÄÄ, että henkilöarviointiin lähetetään Tanja Matikainen, Olli Naukkarinen ja Päivi Rahkonen.

Äänestystulokset

 • Jaa 6 kpl 55%

  Emmi Mäkinen, Mikko Taavitsainen, Jarno Hautamäki, Pepe Makkonen, Katja Repo, Tarja Edry

 • Ei 5 kpl 45%

  Petri Graeffe, Helinä Perttu, Tiia Lintula, Mikko Päivinen, Kaarina Wilskman


Käsitellyt asiat