Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 311 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 3.12.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Päätettiin yksimielisesti käsitellä ylimääräisenä asiana § 318 Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 12.12.2019.

Asia §313 Järvenpään kaupungin brändiuudistus päätettiin käsitellä heti tämän asian jälkeen.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.