Kaupunginhallitus, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 LISÄPYKÄLÄ: Poikkeusoloihin liittyvät välttämättömät hallintosääntömuutokset (lisäpykälä)

JARDno-2020-778

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Valmistelijat

kaupunginjohtaja Olli Naukkarinen, hallintojohtaja Iiris Laukkanen, kaupunginlakimies Laura Kattelmäki

Asian tausta

Hallitus on maanantaina 16.3.2020 ilmoittanut todenneensa yhdessä tasavallan presidentin kanssa, että Suomessa vallitsevat poikkeusolot koronaviruksen vuoksi. Edellä mainitusta johtuen valmiuslaki (1552/2011) on päätetty ottaa käyttöön. Valtioneuvosto käsittelee valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetuksia tänään tiistaina. Hallitus toi maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa lisäksi esille uusia varautumistoimenpiteitä ja suosituksia liittyen koronavirustilanteeseen. Hallituksen linjaamien toimenpiteiden ja suositusten tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

Kunnan vastuu palveluista

Kunnilla on vastuu kuntalaisten tarvitsemien peruspalvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä niin normaali- kuin poikkeusoloissakin. Kunnan tulee kyetä hoitamaan sille asetetut tehtävät ja varmistamaan sen asukkaiden hyvinvointi kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi tartuntatauti tai epidemia ei vielä sellaisenaan oikeuta poikkeamaan lainsäädännön velvoitteista, ellei tätä lainsäädännössä ole nimenomaisesti mahdollistettu.

Jotta Järvenpään kaupunki pystyy varmistamaan edellä mainittujen palvelujen tuottamisen ja järjestämisen sekä sen asukkaiden hyvinvoinnin myös poikkeusoloissa, on hallintosääntöön tehtävät liitteen mukaiset välttämättömät poikkeusoloja koskevat täsmennykset. Asian kiireellisyydestä johtuen ehdotetaan, että muutokset tulevat voimaan välittömästi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on tarkastanut päätöksen laillisuuden ja täytäntöönpanokelpoisuuden seuraavassa kokouksessaan.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

  1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
  2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön loppuun, ennen liitettä 1, viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
  3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.

 

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu

"Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää

  1. ottaa asian kiirellisyysperusteella käsiteltäväksi.
  2. että, hallintosääntösääntöä muutetaan siten, että säännön viimeiseksi pykäläksi lisätään liitteen mukainen 133 §
  3. että, muutokset tulevat voimaan välittömästi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

KV

Käsitellyt asiat