Kaupunginhallitus, kokous 17.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen

Perustelut

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä Järvenpään kaupungin tietoverkossa 18.3.2019 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

 

Käsittely

Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko lisäpykälä ottaa kiireellisyysperusteella käsittelyyn.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti ottaa lisäpykälä ylimääräisenä käsittelyyn ja hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti


Käsitellyt asiat