Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Yhtiökokouskutsu 20.3.2020 / Kiljavan Sairaala Oy

JARDno-2020-574

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiljavan Sairaala Oy:ltä on tullut kutsu 20.3.2020 järjestettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokouskutsun yhteydessä toimitettu tilinpäätösmateriaali on lisätty pykälän liitteeksi. Kokouksessa nimetään hallituksen jäsenet ja puheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan tai määräämänsä kaupungin edustajaksi Kiljavan Sairaala Oy:n yhtiökokoukseen.

Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi Olli Naukkarisen sekä hallituksen jäsenen.

 

Käsittelyn aikana esittelijä muutti esitystään. Muutettu esitys kuuluu

"Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajille toimiohjeen ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi Olli Naukkarisen sekä kaupungin toisena edustajana Antti Nikkasen."

Päätös

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Kiljavan Sairaala Oy, valitut