Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020

JARDno-2020-616

Valmistelija

  • Laura Kattelmäki, kaupunginlakimies, laura.kattelmaki@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupungin vammaisneuvoston tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Järvenpään kaupungissa. Vammaisneuvoston toimintaa säätelee vammaispalvelulaki ja kuntalaki. Järvenpään kaupungin hallintosäännön mukaisesti vammaisneuvosto toimii kaupunginhallituksen nimeämänä vaikuttamistoimielimenä eläkeläisneuvoston ja nuorisovaltuuston rinnalla. 

Vammaisneuvosto on valmistellut kaupunginhallitukselle Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Kokonaiskustannusten määräksi vammaisneuvosto on ilmoittanut 19 840,00 €. Kaupunki on budjetoinut vammasineuvostolle vuodelle 2020 yhteensä 13 479,00 €.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus

  1. päättää merkitä tiedoksi Järvenpään vammaisneuvoston toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020.
  2. kehottaa vammaisneuvostoa sopeuttamaan toimintaansa siten, että neuvosto pysyy vuodella 2020 varatussa budjetissa (13 479,00 €).

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

Vammasineuvosto, hyvinvoinnin palvelualueen palvelualuejohtaja, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaja