Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tietoturva-auditoinnin tulokset ja jatkotoimenpiteet (salassa pidettävä, JulkL 24.1 § 7-k)

JARDno-2020-458

Valmistelija

  • Toni Pallaspuro, tietohallintojohtaja, toni.pallaspuro@jarvenpaa.fi

Perustelut

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Päätös

Salassapidettävät tiedot poistettu.