Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Sitovuusajan jatkaminen tontin 186-22-2229-1 kaupassa, Yliopettajankatu 3

JARDno-2019-2497

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Tontti 186-22-2229-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 3. Tontin pinta-ala on 4775 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2.

Kaupunginvaltuusto on 23.10.2017 § 55 päättänyt, että luovutettaessa korttelista 2229 tontteja vapaarahoitteiseen asuntotuotantoon, käytetään vähimmäismyyntihintana 320 €/k-m2 ja valtuuttanut kaupunkikehityksen järjestämään tarjouskilpailu tonttien myymiseksi.

Kortteleiden 2228, 2229 ja 102  pienkerrostalo- ja rivitalotonteista järjestettiin tarjouskilpailu 15.4.-3.6.2019 välisenä aikana. Tarjouskilpailusta ilmoitettiin Keski-Uusimaa lehdessä, kaupungin internet-sivuilla sekä lähettämällä sähköpostiviestit eri rakennusalan yrityksille. Tarjouskilpailu ilmoitettiin ratkaistavaksi siten, että tarjoushinta vaikuttaa ratkaisuun 50% ja ja laatukriteerit 50%, laatu arvioidaan kokonaisuutena. Laatukriteerit koostuivat mm. massoittelun ja julkisivun soveltuvuudesta arvokkaseen kulttuuriympäristöön, pohjapiirosten muuntojoustavuudesta ja asuntojakaumasta siten, että perheasuntoja oltava asuntojen kokonaismäärästä yli 30%.

Myytävistä tonteista jätti tarjouksia kolme rakennusalan toimijaa siten, että jokaisesta tontista tuli tasan yksi tarjous. Kaupunkikuva-arkkitehti ja asemakaava-arkkitehti ovat tarkastaneet tarjousasiakirjat laatuvaatimusten osalta ja todenneet, että tarjoukset täyttävät kaupungin asettamat laatuvaatimukset.

Korttelin 2229 tontista 1 tarjouksen teki Master Yhtiöt Oy, joka tarjosi 770.000 € (320,80 €/k-m2). Tontti ostetaan joko perustettavan yhtiön lukuun tai yhtiön valitsemalle tonttirahastolle.

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-22-2229-1 Master Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun tai yhtiön valitsemalle tonttirahastolle 770.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 31.12.2019 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Valmistelija

Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on 12.8.2019 § 194 päättänyt, että kaupunki myy tontin 186-22-2229-1 Master Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päätös on sitonut kaupunkia 31.12.2019 saakka. Tontti 186-22-2229-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 3. Tontin pinta-ala on 4775 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2.

Master Yhtiöt on pyytänyt Järvenpään kaupunkia jatkamaan myyntipäätöksen sitovuusaikaa 31.3.2020 saakka. Yhtiö on hakenut kohteelle ARAn takauslainaa. Tieto lainoituksesta on luvattu ARAlta vasta vuoden 2020 alkupuolella.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa päätöksen 12.8.2019 § 194 mukaista tontin 186-22-2229-1 myynnille asetettua sitovuusaikaa 31.3.2020 saakka em. päätöksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään kaupunginhallitus on 12.8.2019 § 194 päättänyt, että kaupunki myy tontin 186-22-2229-1 Master Yhtiöt Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun. Päätös on sitonut kaupunkia 31.12.2019 saakka. Sitovuusaikaa on jatkettu 31.3.2020 saakka kaupunginhallituksen päätöksellä 16.12.2019 § 326. Tontti 186-22-2229-1 sijaitsee Lepolassa asemakaavan mukaisella asuinkerrostalojen ja rivitalojen korttelialueella (ARK-10) osoitteessa Yliopettajankatu 3. Tontin pinta-ala on 4775 m2 ja rakennusoikeus 2400 k-m2.

Master Yhtiöt on pyytänyt Järvenpään kaupunkia jatkamaan myyntipäätöksen sitovuusaikaa 30.6.2020 saakka. Yhtiö on hakenut kohteelle ARAn takauslainaa. ARA on ilmoittanut, että vuoden 2020 takauslainapäätökset tehdään vasta toukokuussa.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää jatkaa päätöksen 12.8.2019 § 194 mukaista tontin 186-22-2229-1 myynnille asetettua sitovuusaikaa 30.6.2020 saakka em. päätöksen mukaisin ehdoin.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut