Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Osallistuminen USO-verkoston opintomatkaan 1.4.2020 - 3.4.2020

JARDno-2019-3595

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

USO Uuden sukupolven organisaatiot -verkosto on Kuntaliiton ja kuntien verkosto, jonka tarkoituksena on tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämistä. Verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto sekä muut sidosryhmät kuntien tarpeiden mukaan.

USO-verkosto toteuttaa 1.4.2020 - 3.4.2020 opintomatkan, jonka aikana syvennytään Hollannin kunnallishallintoon, kunnan rooliin elinvoiman, työllisyyden, kuntalaisten hyvinvoinnin ja yritystoiminnan edistäjänä sekä saadaan tukea ja innovaatioita suomalaisen tulevaisuuden kunnan kehittämiseksi. Opintomatkan alustava ohjelma on liitteenä. Opintomatkan hinta ilman arvonlisäveroa on 1750 euroa osallistujaa kohden.

Kaupunkiin palvelussuhteessa olevien henkilöiden osallistumisesta opintomatkalle päätetään erikseen.

IL

Ehdotus

Esittelijä

Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä opintomatkalle suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Hanna Graeffe, Jarno Hautamäki, Pekka Heikkilä, Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Katja Repo, Willem van Schevikhoven ja Mikko Taavitsainen.

 

Käsittely 

Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotuksensa kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päätti nimetä opintomatkalle suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Hanna Graeffe, Jarno Hautamäki, Pekka Heikkilä, Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen ja Mikko Vesterinen.

Mikko Taavitsainen teki keskustelun kuluessa muutosehdotuksen, joka kuului seuraavasti:

"Järvenpään kaupunki ei osallistu esitetylle USO-verkoston opintomatkalle sen aiheuttamien mittavien hiilidioksidipäästöjen vuoksi, mitkä ovat valtuuston hyväksymän hiilineutraalisuustavoitteen 2035 hengen vastaisia."

Muutosehdotus raukesi kannattamattomana. 

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä opintomatkalle suostumuksensa mukaisesti seuraavat henkilöt: Hanna Graeffe, Jarno Hautamäki, Pekka Heikkilä, Ulla-Mari Karhu, Mimmi Launiala, Tiia Lintula, Helinä Perttu, Katja Repo, Willem van Schevikhoven, Mikko Taavitsainen ja Mikko Vesterinen.

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on 16.12.2019 § 335  päättänyt osallistumisesta USO-verkoston opintomatkaan 1.4.2020 - 3.4.2020.

Muuttuneen tilanteen vuoksi on syytä varautua arvioimaan osallistumista joustavasti uudelleen. Tämän vuoksi kaupunginhallituksen on syytä delegoida kaupunginjohtajalle toimivalta päättää mahdollisesta osallistumisen perumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään USO-opintomatkan mahdollisesta peruuttamisesta tilannearvionsa perusteella. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.