Kaupunginhallitus, kokous 16.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Kiinteistön 186-19-1901-6 Pykäläkatu 2 myyminen

JARDno-2020-425

Valmistelija

  • Tarja Kariniemi, tonttipäällikkö, tarja.kariniemi@jarvenpaa.fi

Perustelut

Järvenpään keilahalli sijaitsee kaupungin omistamalla tontilla 186-19-1901-6. Kaupungin omistamassa keilahallirakennuksessa on ollut vuokralaisena MR-Keila Oy. Pitkäaikainen vuokrasopimus on päättymässä 31.7.2020. Insinööritoimisto Esa Perho Oy on laatinut rakennuksen kuntoarvion 27.11.2019, josta ilmenee mittava peruskorjauksen tarve. Kaupunkikehitys on käynyt neuvotteluja eri toimijoiden kanssa tontin kehittämisestä liikerakentamisen käyttötarkoitukseen sekä nykyisen toimijan tarpeesta jatkaa keilahallin pitämistä.

Valtiontukisääntely edelyttää, että myytäessä omaisuutta varmistetaan se, ettei myyntiin sisälly perusteetonta etu, tukea, tms. Varmistaminen voidaan tehdä joko myymällä kohde tarjouskilpailulla tai vaihtoehtoisesti pyytää kohteen markkina-arvosta (todennäköisimmästä kauppahinnasta) ulkopuolinen mielipide. MR-Keila Oy on tarjonnut tontista 186-19-1901-6 rakennuksineen 330.000 euroa. FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on laatinut 31.10.2019 arvion kiinteistön markkina-arvosta. Arvion tarkkuus huomioiden MR-Keila Oy:n tarjous noudattaa kohteen markkina-arvoa.   

Tontti 186-19-1901-6 sijaitsee voimassa olevan asemakaavan mukaisella urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella (YU-4), e=0,4. Alueelle ollaan laatimassa asemakaavamuutosta, jossa kaavaehdotuksessa tontin alue on osoitettu liike- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi (KMKTY-2), e=0,4. FinCap Kiinteistövarainhoito Oy on laatinut kiinteistön markkinahinta-arvion asemakaavamuutoksen mukaisen käyttötarkoituksen perusteella.

OKT

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhalitus päättää, että Järvenpään kaupunki myy tontin 186-19-1901-6 MR-Keila Oy:lle 330.000 euron kauppahinnalla liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös sitoo kaupunkia 30.6.2020 saakka.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

asianosaiset, maankäyttösihteeri, talouspalvelut, Mestariasunnot