Kaupunginhallitus, kokous 16.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 333 Yhtiökokousedustajan nimeäminen Kiinteistöosakeyhtiö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1

JARDno-2019-3683

Valmistelija

  • Iiris Laukkanen, hallintojohtaja, iiris.laukkanen@jarvenpaa.fi

Perustelut

Kiinteistöosakeyhtiö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään 18.12.2019. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella yhtiön talousarvio. Järvenpään kaupungilla on oikeus nimetä yhtiökokoukseen edustaja. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, olli.naukkarinen@jarvenpaa.fi

Kaupunginhallitus nimeää vt talousjohtaja Kirsi Rinteen edustajakseen Kiinteistöosakeyhtiö Oy Terveyskeskuskampuksen Pysäköinti 1 -nimisen yhtiön yhtiökokoukseen 18.12.2019. 

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta varsinaisen edustajan esteen varalta.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.


Käsitellyt asiat